Esimiesvalmennus

Toimintayksikön esimies on avainasemassa kun puhutaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja yhteisön toimintakyvystä kohti yhteisiä tavoitteita. Harva esimies on luonnostaan hyvä johtamisen kaikissa elementeissä.

Esimiesvalmennukset räätälöidään yhteisön tai yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Valmennusta voidaan toteuttaa yksittäisillä tapaamisilla tai valmennuspäivillä. Osallistujajoukko voi vaihdella yksilöohjauksesta kymmenien valmennettavien joukkoon.

Esimiesvalmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi henkilöstöjohtamista, työyhteisöilmiöitä, prosessien johtamista, yhteisön toimintaprosesseja, johtamisen käytäntöjä, viestintää, työhyvinvointia ja lukuisia muita aiheita.

Valmennukseni perustuvat prosessioppimiseen ja tutkivaan oppimiseen. Osallistuja on jatkuvasti aktiivinen ja osallinen valmennusprosessissa.