Työnohjaus on vahvistamista!

Vietämme suuren osan elämästämme työn äärellä. Niin suuren, että omaa työympäristöä ja työtä on ajoittain vaikea tarkastella objektiivisesti.

Työnohjaus tarjoaa tilanteen, jossa ohjatusti pääsee keskittymään olennaisiin asioihin omassa työssään.

Työnohjauksessani usein teemme valintaa sen välillä keskitymmekö työn rakenteisiin ja systeemeihin, vuorovaikutukseen ja toimintaan vai omaan ammatilliseen identiteettiin ja itseen työssä olevana ihmisenä.

Autan mielelläni myös esimiesten valmentamisessa kohti hyvinvoivaa ja menestyvää työyhteisön johtamista.

Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, ja etätyönohjauksena.

Vuorovaikutusta ihmiseltä ihmiselle

Lopulta meillä kaikilla on omanlaisemme maailma. Se on sellainen, kuin millaisena sen näemme. Se millaisena maailman näemme riippuu paljolti siitä mitä olemme kokeneet, miten olemme oppineet tulkitsemaan asioita ja ihmisiä ympärillämme ja millainen olotilamme on juuri tällä hetkellä.

Jokainen lähestyy toisia ihmisiä ja tilanteita omista maailmoistaan ja se onkin elämän suuri jatkuva kysymys. Millaisena näen tämän hetken, tämän tilanteen ja nämä ihmiset?

Toisinaan on hyvä pysähtyä yhdessä pohtimaan ja vertailemaan kokemuksia ja näkemyksiä. Oppia ymmärtämään asioiden eri puolia ja täydentää omaa kuvaamme asioista.

Lisää ajatuksia Linkedinnissä ja facebookissa

https://www.linkedin.com/in/timo-jattu-0640447a

https://m.facebook.com/apokonconsulting/